ท่านต้องการให้ อบต.นิคมลำนารายณ์ พัฒนาทางด้านใด
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 1 )
100.00%
การคมนาคม ( 0 )
0.00%
ระบบสาธารณูปโภค ( 0 )
0.00%
การให้บริการด้าน Internet ( 0 )
0.00%
การส่งเสริมอาชีพ ( 0 )
0.00%